Villmarkens røst

Våre forfedre levde livet ute i naturen. De opplevde hvordan naturen stadig forandret seg og erfarte hvordan de måtte lese naturens signaler for å overleve. De brukte sansene til å vurdere om de kunne føle seg trygge eller var utsatt for farer og trusler. Naturen ble kilden til kunnskap og visdom, og psyken og bevisstheten vår er på den måten utviklet som et verktøy for å overleve i naturen. Landskapet ble rammeverket for hvordan forstå den indre og ytre virkeligheten. I dag er forbindelsen til naturen brutt for mange. Vi føler oss ikke lenger like knyttet til dyrene, årstidene, steder eller aktiviteter ute i det fri.

Dette kurset tilbyr naturen som ramme for selvrefleksjon og selvinnsikt. Vi samles ute for å diskutere hva som er mest aktuelt for den enkelte og hvilke temaer som berører den enkeltes følelser og behov sterkest. I dagens samfunn hvor folk ofte bor i byer, opplever mange at de er frakoplet svingingene og rytmen til naturen. Dette påvirker kroppen, psyken og livskvaliteten. Kurset gir deltakerne erfaringsbasert kunnskap om hvordan kontakt med naturen (eller ei) former oss og formidler forskningsbasert praksis som fremmer den enkeltes opplevelse av mental helse og livskvalitet ute i det fri.