Vannets karismatiske speil

Dette kurset ser på karisma og effekten den har i kommunikasjon. Karisma kan komme fra en sterk og glødende indre overbevisning, men den kan også være tomt som vann, et falsk gjenskinn av virkeligheten. Hvis vi virkelig mener det vi formidler er vår mulighet til å nå igjennom desto større. Dette kurset hjelper deltakerne til å finne sitt autentiske budskap i tråd med personlighet og egne psykologiske forutsetninger. Deltakerne blir trenet i å selv fremstå karismatisk og samtidig avkle tom karisma hos andre.

Utgangspunktet for kurset er deltakernes autentiske oppfatninger, følelser og behov. I neste omgang ser vi på hvilke virkemidler vi kan bruke til å formidle noe som føles sant, men sårbart å innrømme for andre. Hvordan kan vi dele på en måte som andre forstår?