PsykoPizza teamutvikling

Hvor effektivt fungerer ditt team? PsykoPizza teamutvikling bruker forskningsbaserte modeller og kriterier for å evaluere teamets styrker og endringsbehov. Vi hjelper teamet til fokusere på det som er viktigst for å lykkes bedre. Våre teamutviklingsprogram passer for ledergrupper, tverrfaglige team og driftsenheter.

PsykoPizza teamutvikling retter blikket innover i gruppen med fokus på den enkeltes rolle, relasjonene, kommunikasjonen og beslutningsprosessene. Vi retter blikket utover mot hvordan teamet er designet og teamets rolle i virksomheten.