PsykoPizza risiko

Alle ledere og virksomhet trenger god risikoforståelse for å lykkes. PsykoPizza risiko er basert på forskningsbasert kunnskap om persepsjon og beslutninger. Vi bruker praktiske verktøy for identifisere ukjent risiko og mestre kjent risiko.

PsykoPizza risiko retter oppmerksomheten ut mot ukjent risiko i virksomhetens omgivelser og fremtid, med fokus på tenke det utenkelige og oppdage blinde flekker på risikokartet. PsykoPizza risiko retter fokus innover mot virksomhetens evne til å forebygge og kontrollere kjent risiko.