Psykopizza - » Tyntflytende massivitet. Passiv tynnhet