Psykopizza - » Tilbakeskuende reversering. Reversert tilbakeblikk