Psykopizza - » Projisert fordøyelse. Integrert forstoppelse