Psykopizza - » Fornyet undergang. Fornøyelig fordøyelse