Personlig utvikling

PsykoPizza tilbyr vitale og lekne kurs for personlig utvikling. Vi legger til rette for psykologiske reiser med klare veikart innover i psyken. Alle kursene tilpasses deltakerens behov og gruppens sammensetning. Kursene tilbys i to varianter:


  • For privatpersoner med fokus på deres personlighet og relasjoner
  • For ledere med fokus på hvordan de fyller sin profesjonelle rolle og danner sterke relasjoner til andre ledere, kollegaer og medarbeidere.

Trykk på bildene for å lese mer om hvert program.

Livets glede

Hva er lykke og hvordan kan vi holde på den? Kurset Livets Glede tar utgangspunkt i folks behov for et godt og meningsfullt liv. Hvordan finne god balanse mellom gleder og sorger og mellom håp og virkelighet?

Heltens reise

«Heltens Reise» baserer seg på en heltemyte vi finner igjen over hele verden. I den klassiske myten reiser helten gjennom nye og ukjente landskap. I møte med konflikter og problemstillinger klarer helten å overvinne utfordringene og komme til skatten eller målet.

Vannets karismatiske speil

Dette kurset ser på karisma og effekten den har i kommunikasjon. Karisma kan komme fra en sterk og glødende indre overbevisning, men den kan også være tomt som vann, et falsk gjenskinn av virkeligheten.

Dragens pust

Kurset Dragens Pust er inspirert av fabeldyret dragen. Psykologisk sett kan dragen være et symbol på et bortlåst potensial og energi i mennesket. Gjennom å puste oss inn i lukkede kamre, kan vi blåse nye livsgnister til livet.

Villmarkens røst

Dette kurset tilbyr naturen som ramme for selvrefleksjon og selvinnsikt. Våre forfedre levde livet ute i naturen. De opplevde hvordan naturen stadig forandret seg og erfarte hvordan de måtte lese naturens signaler for å overleve. Naturen ble kilden til kunnskap og visdom, og psyken og bevisstheten vår er på den måten utviklet som et verktøy for å overleve i naturen.