Psykopizza - » Om oss

Om oss

PsykoPizza hjelper folk til å leve bedre liv basert på forskningsbasert psykologisk kunnskap om personlighet og relasjoner. Vi forenkler psykologi gjennom metaforer, modeller og verktøy slik at kunnskapen blir forståelig. Oppgaven vår er psykologisk bærekraft: selvinnsikt, fornyelse og autentiske relasjoner. Vi møter gruppers behov for personlig utvikling gjennom:

  • Trygge og tillitsfulle møteplasser
  • Popularisert formidling av psykologisk kunnskap
  • Spørsmål som skaper refleksjon og innsikt
  • Øvelser, metodikk og verktøy

PsykoPizza leverer:

  • Møter, kurs og workshops
  • Verktøy for psykologisk refleksjon og innsikt

Amalie Karevold

Co-founder. Daglig leder. Markedsføringsansvarlig. Gruppeleder.

Les mer her.

Knut Ivar Karevold

Co-founder. Psykolog. Pizzakokk. Gruppeleder.

Les mer her.

Viggo Johansen

Filosof. Buddhistisk munk. Gruppeleder.

Les mer her.

Solveig Ylva Dagsdottir

Kunstner og rådgiver.

Les mer her.

Sigmund Karterud

Veileder for PsykoPizza.

Les mer her.

Aksjeselskap eid av Karevold Organisasjonspsykologi AS. PsykoPizza driver en todelt virksomhet – både allmennyttig og kommersiell. Den allmennyttige virksomheten er gratis og kostnadsfri, mens den kommersielle leverer psykologiske tjenester til markedspris. Den kommersielle virksomheten skal dekke kostnadene til den allmennyttige driften.