Livets glede

Hva er lykke og hvordan kan vi holde på den? Kurset Livets Glede tar utgangspunkt i folks behov for et godt og meningsfullt liv. Men gleder kommer sjelden uten sorger. Kurset inviterer deltakerne til å reflektere over sine forventninger til et godt liv, og belyser disse forestillingene med psykologiske og filosofiske modeller og begreper. Psykologien byr på forskningsbasert kunnskap om temaer som lykke, autensitet og hvordan vi blir til i relasjon.

Kurset vever sammen filosofiske og psykologiske perspektiv på hvordan vi kan forholde oss til livets hendelser. Utgangspunktet for kurset er deltakernes egne livserfaringer, spørsmål og læringsønsker. Kurset tilbyr verktøy for å forstå og akseptere egne psykologiske reaksjoner og følelser, og tar for seg deltakernes personlige relasjonelle utfordringer.