PsykoPizza lederutvikling

Hvordan passer personligheten din med lederrollen? Den mest effektive lederstilen er autentisk ledelse med åpen kommunikasjon og tillitsfulle relasjoner. Men de fleste ledere møter situasjoner og personer som trigger selvforsvar og utløser inautentiske reaksjoner som kamuflerer hva man faktisk tenker og føler.

PsykoPizza lederutvikling retter blikket innover mot lederens personlighet, bevissthet, følelser og forsvar. PsykoPizza lederutvikling retter fokuset utover mot lederens relasjoner og gjennomføringsevne, og lederens evne til å skape en bærekraftig virksomhet.