Innovasjon

Hvor innovativ er du og hvor innovative er ditt team? PsykoPizza innovasjon er basert på forskningsbasert kunnskap om nyskaping og effektive prosesser for veien fra ide til løsning. Vi bruker praktiske verktøy for ideskaping og evaluering av de beste mulighetene. Fokuset er organisering av rask og ressurseffektiv innovasjon.

PsykoPizza innovasjon fokuserer på folks evne til å tenke nytt og åpent og hvordan bruke åpen kommunikasjon til å forsterke og utvide hverandres ideer. PsykoPizza innovasjon fokuserer på folks evne til å tenke kritisk, bedømme den faktiske verdien av nye ideer og hvordan prioritere for å skape maksimal gjennomføringsevne. Programmet vårt vektlegger balanse mellom kreativ åpenhet og kritisk dømmekraft for å lykkes.