Heltens reise

«Heltens Reise» baserer seg på en heltemyte vi finner igjen over hele verden. I den klassiske myten reiser helten gjennom nye og ukjente landskap. I møte med konflikter og problemstillinger klarer helten å overvinne utfordringene og komme til skatten eller målet. Helten får ny innsikt og modnes på veien.

Kurset Heltens Reise dreier seg om selvinnsikt i personligheten og psyken, med fokus på å gjenkjenne og anerkjenne egne styrker og svakheter. Vi reflekterer over og oppdager hvordan vår sårbarhet kan hindre oss i få til det vi vil. Kurset fokuserer på spennet mellom den enkeltes faktiske livssituasjon og visjoner for ønsket liv. Vi utforsker hvordan våre holdninger og forestillinger påvirker gjennomføringsevnen. Kurset bygger på moderne psykologiske teorier om personlighet og personlig utvikling.