Spiralen

Spiralen symboliserer livslinjen vår.

https://www.psykopizza.no/wp-content/themes/psykopizza

Spiralen symboliserer hvordan livslinjen vår veves rundt den samme stammen av repetisjon og gjentakelse av nye varianter av det samme. 

Kilden til repetisjonen er egenskapene vi ble født med og det vi har lært i møte med verden. 

Spiralen viser hvordan de første omdreiningene blir avgjørende for de påfølgende. 

Spiralen forteller at det vi som voksne gjør i møte med andre folk har sitt utspring i våre første relasjonelle erfaringer som sårbare barn. Da lærte vi at noen ting lønner seg og at andre ting straffer seg. 

Spiralens grunnleggende mønster er derfor påvirket av pluss og minus – og det med oss som utløste positive og negative reaksjoner i møtet med andre. Andres reaksjoner setter dype spor i oss. 

Det vi lærer i de første relasjonene preger de påfølgende. Vi prøver å oppnå det positive og unngå det negative fra de første relasjonene. 

Andres reaksjoner blir til positive og negative forestillinger om oss selv som vi bærer med oss gjennom spiralens reise. Identiteten i oss kommer dermed utenfra oss. 

En kilde til mening er derfor å se spiralens mønster. Da blir situasjoner og relasjoner mer forutsigbare. Det blir tydeligere hva vi selv er ansvarlige for og hva andre bidrar med. 

En annen kilde til glede er å akseptere spiralens retning og kraft. Da frigjøres krefter til å mestre situasjonene vi står i, heller enn å bruke krefter på å kritisere dem for å være feil situasjoner, skylde på oss selv eller andre, eller angre på dem. 

En tredje kilde til mening og glede er å se og avsløre spiralens mekanikk. Da må vi søke innover oss selv og lete i innkapslede og avgrensede deler i psyken. Når mekanikken blir synlig, kan vi velge å skru litt på den slik at spiralens vinkel forandres litt. Da tar vi rollen som aktør i eget liv. Vi kan unngå følelsen av å være offer for fortiden, omstendighetene eller andres folks tilbøyeligheter. 

-Knut Ivar

Illustrasjon: Solveig Ylva Dagsdottir