PsykoPizza lørsdagskveld!

Hva tenker du - egentlig? Hva føler du - egentlig?

https://www.psykopizza.no/wp-content/themes/psykopizza

Hva tenker du egentlig?

Hva er viktig for deg? Hvilke forestillinger må du gi slipp på for å få et bedre liv? 

Hva er forsvar og hvordan går du i forsvar?

Hvordan oppfatter du virkeligheten?

Hva føler du egentlig?

Hva tenker du og føler du, men skjuler for andre?

Hvordan forsvarer du deg mot deg selv?

Hva trenger du egentlig?

Hvordan er du sårbar?

Hvordan ivaretar du deg selv?

Hva får deg til å tvile på deg selv?

Hva styrer dine forestillinger om deg selv?

Hvilke forestillinger styrer deg?

Hvem er du egentlig?

Hvem er du innerst inne?

Hvordan vil du beskrive deg selv?

Hva er styrkene dine?

Hva vil du at andre skal tro om deg? Hva er ditt image?

Hvem var du før? Hvem er du nå? Hvem vil du bli?

Hvordan er ditt egentlige forhold til andre?

Hvem ser du opp til? 

Hva misunner du hos andre?

Hvordan gjør du andre usikker?

Hvordan gjør andre deg utrygg?