Formene og strukturene står i forhold til hverandre, også i sinnet

I bakgrunnen ulmer kaos.

Sokrates sier til Callicles: «Du har ikke innsett at geometrisk likhet har stor makt, blant guder og blant mennesker, og dermed tror du at du må karre til deg alt du kan. Du burde gjøre mer geometri.»

Gjøre, ikke lære.

Idéen: En kosmisk rettferdighet binder universet sammen, styrt av geometriske forhold. Archytas lærte Platon, uttrykt av Sokrates etter sin død, hvordan geometrisk likhet løser opp uenighet. Tilsynelatende i alle sfærer. Formene og strukturene står i forhold til hverandre, også i sinnet. Sinnet er en del av alt. Og alt balanseres.

Geometrien blir språket vi bruker til å forstå. Til å se det som alltid har vært.

Resultatet: Ved å innse dette vil mennesker forsones. Rettferdighet vil herske i makt, i økonomi, i velvære, i former, i kjærlighet, i kosmos. Ikke absolutt, men forholdsmessig. Geometrisk likhet deler opp eksistens, skaper orden, skaper forhold, skiller harmoni og disharmoni. Et intrikat nett av former som står i skjønn orden.

Men i bakgrunnen ulmer kaos.