En reise innover i deg selv

Heltens reise er et kurs i personlig utvikling.

https://www.psykopizza.no/wp-content/themes/psykopizza

Bli kjent med Viggo og Knut Ivar som tar deg med ut på en reise i hvordan leve et autentisk liv. 

Begge har erfaring med lederutvikling og bruker kunnskapen fra dette feltet over i personlig utvikling. 

Hvorfor kaller vi kurset for heltens reise? Heltens reise baserer seg på heltemyten vi finner igjen over hele verden. I den klassiske myten reiser helten gjennom nye og ukjente landskap. I møte med konflikter og problemstillinger klarer helten å overvinne utfordringene og komme til skatten eller målet. Helten får ny innsikt og modnes på veien.

Dette er et bilde som kan overføres til psykologisk utvikling. 

Litt om kurset: Kurset åpner med at deltakerne lager et situasjonskart som viser hvor de står akkurat nå. Deretter beveger vi oss både bakover og fremover i tid. Bakover i tid utforsker vi både sårbare spor av livets erfaringer samt foreldres og forfedres myter om hva som kreves for å lykkes i livet. De heltemodige deltakerne må forholde seg til både hva de vil forlate og beholde – og hvilke sår som må leges for at man skal kunne bli en helstøpt helt. En del av heltens historie er mestringsstrategiene som så langt har bragt fremgang og suksess: vil de kunne hjelpe helten på reisen dit vedkommende skal i fremtiden? Fremover i tid utforsker vi heltens bevisste og ubevisste ideer om ønsket fremtid. Hva vil helten med sitt liv, hva slags roller vil helten ta – og hva er meningsfullt å jobbe for å oppnå?