En kjerne omsluttet av flere lag. True to your core? 

Lag på lag med sirkler. En kjerne omsluttet av flere lag.

Lag på lag med sirkler. En kjerne omsluttet av flere lag. True to your core? 

Jeg er mest glad når det jeg vise utad samsvarer med det jeg er innerst inne. Når jeg utstråler min innerste kjerne, ikke sirklene som omgir denne.  

Harmonisk samvær er for meg når de involverte ikke trenger å lene seg på sine ytre lag.

Ikke noe behov for å tilpasse utstråling. I mange tilfeller er det lønnsomt å justere sin karakter, sine ord og det helhetlige inntrykket man sender ut til verden. Dette er helt naturlig. Vi har flere versjoner av oss selv. Tilpasning betyr ikke nødvendigvis forfalskning. Likevel er det merkbart når justering av ens sanne følelser og ideer ikke skjer. Når ens personlige sannhet kan strømme fritt ut, å du komfortabelt kan la dette skje, uten frykt for stigmatisering eller misforståelser.

Dette er veldig befriende og alle fortjener å ha relasjoner der de kan presentere sin innerste kjerne.