Den geometriske verktøykassen

Verktøykassen består av figurer som kan fungere som symboler for psykologiske prosesser.

Verktøykassen vår inneholder hjelpemidler til gode samtaler. Vi inviterer gjestene til å reflektere over eget liv og involvere seg i hverandres virkelighet gjennom spørsmål og synspunkter. 

Verktøykassen består av figurer som kan fungere som symboler for psykologiske prosesser. Symboler er lekne fordi de kan være generelle og spesifikke på en gang. De er billedlige bærere av mening, som inviterer hver og en til å hente frem til sine egne fortolkninger. De hjelper mennesker til å hente frem fargene i sine egne fortellinger. Gjennom å utforske geometriske former, utfordres vi til egen refleksjon. Geometrien skaper en ramme eller en dynamikk, som på en og samme tid kan definere, åpne og avgrense. 

Spiralen kan for eksempel være et symbol på repetisjoner og gjentagelser. Hvordan repeterer du gamle innlærte mønstre i nye situasjoner? Firkanten kan være et symbol på en ramme eller et vindu. Hvordan rammer du inn fortiden? Hva er det ved virkeligheten du fokuserer på? Og er det noe du lukker gardinene for? En sirkel kan handle om et sentrum eller en kjerne. Når vi plasserer sirkler over hverandre, kan vi snakke om hvordan forskjellige deler av deg selv relaterer til andre. 

Geometri er på denne måten et lekent verktøy for å utforske og reflektere over forholdet vi har til oss selv og andre. 

Personlig innbiller jeg meg at geometri er som dråpene i havet. Lyset speiler seg i fargene og hver fasett kan oppdage seg selv i en ny form. (Tenk om vi er hele havet i en dråpe!)